PritPRIT 2008

Artykuły nieprzypisane

Innowacje w regionie paryskim (PRIT 2008)  - 17 i 18 listopada 2008r. Impreza miała na celu pomoc uczestnikom w przygotowaniu badań i rozwoju projektów, programów Unii Europejskiej, uzyskania dostępu ...

PRIT 2010

Artykuły nieprzypisane

Tegoroczny Paris Region Innovation Tour odbędzie się w dniu 13 grudnia 2010 w Cité des Sciences et de l'Industrie w Paryżu. PRIT jest okazją do spotkania się przedstawicieli europejskich klastrów w zakresie ...