InterclusterEuropa InterCluster

Info/Information

Celem Europa InterCluster ( Europejskiej Agencji ds. Współpracy Klastrów - stowarzyszenie non-profit ) jest wspieranie powstawania światowej klasy klastrów europejskich, wspieranie wymiany kompetencji ...

InterCluster

Info/Information

InterCluster to stowarzyszenie klastrów w ramach określonego obszaru, ponadnarodowych i międzyregionalnych zaangażowanych w procesy mające na celu kreowanie wspólnej strategii rozwoju. Celem InterCluster ...

Bio-produkty

Info/Obszary działania

... pod względem emisji gazów cieplarnianych, powinne one mieć ograniczony wpływ na środowisko. Istnieje wiele możliwych kombinacji łańcuchów wartości z InterCluster w tym obszarze: produkcja zasobów rolnych, ...

PRIT 2008

Artykuły nieprzypisane

... do źródeł finansowania, wymiany praktyk oraz dostarczenie informacji na temat bieżących projektów i planów działalności InterCluster. PRIT  wraz z InterCluster  ma na celu stworzenie wspólnej platformy ...