InżynieriaEuropa InterCluster

Info/Information

... Dalszy rozwój Interclusters. Interclusters są opracowywane w następujących obszarach: energia odnawialna, zielona chemia, cyfrowa sztuka, inżynieria mechaniczna, inżynieria przemysłu spożywczego.  ...

Inżynieria

Info/Obszary działania

Inżynieria Przejście z materiałów do trwałych usług poprzez rozwijanie różnych zastosowań i nowych funkcjonalności jest ważnym wyzwaniem dla tradycyjnych sektorów przemysłu maszynowego - zrównoważony ...