InterCluster

InterCluster to stowarzyszenie klastrów w ramach określonego obszaru, ponadnarodowych i międzyregionalnych zaangażowanych w procesy mające na celu kreowanie wspólnej strategii rozwoju. Celem InterCluster jest promowanie synergii w obrębie wysokiej wartości dodanej produktów i usług, a tym samym przyczynianie się do powstania europejskich projektów przemysłowych.Cluster Tour w Szwecji - budownictwo zrównoważone

link Cluster Tour w Szwecji na temat budownictwa zrównoważonego9-11 lutego 2011 r., SzwecjaCluster Tour to 3-dniowy wyjazd do Szwecji, głównie wokół Sztokholmu, który pozwoli dowiedzieć się więcej o najlepszych konkretnych osiągnięciach szwedzkich w

Klastry jako narzędzie rozwoju rolno-spożywczego systemu innowacji

link Konferencja: Klastry jako narzędzie rozwoju rolno-spożywczego systemu innowacji21-22 grudnia 2010Mersin, TurcjaPodczas konferencji zostaną omówione następujące tematy: Koncepcja klastra oraz j

Współpraca - klastry

link Współpraca pomiędzy klastrami może przyjmować jedną z trzech postaci:Współpraca w obszarze wymiana informacji: firmy, organizacje publiczne, ośrodki badawcze - optymalizacja wiedzy, doświadczeń i praktyk w kluczowych obszarach. W tej formie współpraca jest