Europa InterCluster

Celem Europa InterCluster ( Europejskiej Agencji ds. Współpracy Klastrów - stowarzyszenie non-profit ) jest wspieranie powstawania światowej klasy klastrów europejskich, wspieranie wymiany kompetencji pomiędzy europejskimi klastrami w każdej z trzech poniższych form współpracy:

1. współpraca poprzez wymianę doświadczeń:
* Organizacja imprez dla grup takich jak: InterCluster 2007 r. w Brukseli, InterCluster 2008 r. w Paryżu, InterCluster 2009 r. w Brukseli
* Organizacja seminariów w celu wymiany dobrych praktyk: w Brukseli i Budapeszcie (2007 r.), w Limoges i Brukseli (2008 r.)
* Centrum szkolenia w ramach rozwoju
2. współpraca jako sposób koordynacji:
* Wspieranie tworzenia tymczasowych konsorcjów do składania ofert
* Dostarczenie narzędzi, takich jak interaktywne bazy danych
3. współpracy w zakresie integracji:
* Tworzenie "Interclusters", stałego konsorcjum składającego się z 3 do 4 dopełniających się klastrów, z wspólną strategią, by mogły stać się europejskim klastrem globalnej wielkości.
* Dalszy rozwój Interclusters.

Interclusters są opracowywane w następujących obszarach: energia odnawialna, zielona chemia, cyfrowa sztuka, inżynieria mechaniczna, inżynieria przemysłu spożywczego.Cluster Tour w Szwecji - budownictwo zrównoważone

link Cluster Tour w Szwecji na temat budownictwa zrównoważonego9-11 lutego 2011 r., SzwecjaCluster Tour to 3-dniowy wyjazd do Szwecji, głównie wokół Sztokholmu, który pozwoli dowiedzieć się więcej o najlepszych konkretnych osiągnięciach szwedzkich w

Klastry jako narzędzie rozwoju rolno-spożywczego systemu innowacji

link Konferencja: Klastry jako narzędzie rozwoju rolno-spożywczego systemu innowacji21-22 grudnia 2010Mersin, TurcjaPodczas konferencji zostaną omówione następujące tematy: Koncepcja klastra oraz j

Współpraca - klastry

link Współpraca pomiędzy klastrami może przyjmować jedną z trzech postaci:Współpraca w obszarze wymiana informacji: firmy, organizacje publiczne, ośrodki badawcze - optymalizacja wiedzy, doświadczeń i praktyk w kluczowych obszarach. W tej formie współpraca jest