Cluster Tour w Szwecji - budownictwo zrównoważone

Cluster Tour w Szwecji na temat budownictwa zrównoważonego

9-11 lutego 2011 r., Szwecja

Cluster Tour to 3-dniowy wyjazd do Szwecji, głównie wokół Sztokholmu, który pozwoli dowiedzieć się więcej o najlepszych konkretnych osiągnięciach szwedzkich w tej dziedzinie.

  • Rozszerzenie sieci profesjonalistów w realizacji kluczowych klastrów (spotkania)
  • Informacje o nowych, innowacyjnych produktach i nowych modelach biznesowych w szwedzkich klastrach - światowa czołówki pod względem zrównoważonego budownictwa
  • Wykorzystanie efektu grupy w celu wymiany doświadczeń i kreowania nowych pomysłów


Klastry jako narzędzie rozwoju rolno-spożywczego systemu innowacji

link Konferencja: Klastry jako narzędzie rozwoju rolno-spożywczego systemu innowacji21-22 grudnia 2010Mersin, TurcjaPodczas konferencji zostaną omówione następujące tematy: Koncepcja klastra oraz j

Współpraca - klastry

link Współpraca pomiędzy klastrami może przyjmować jedną z trzech postaci:Współpraca w obszarze wymiana informacji: firmy, organizacje publiczne, ośrodki badawcze - optymalizacja wiedzy, doświadczeń i praktyk w kluczowych obszarach. W tej formie współpraca jest

InterCluster

link InterCluster to stowarzyszenie klastrów w ramach określonego obszaru, ponadnarodowych i międzyregionalnych zaangażowanych w procesy mające na celu kreowanie wspólnej strategii rozwoju. Celem InterCluster jest promowanie synergii w obrębie wysokiej wartości dodanej pro